Strynø Mølle bevarede sin fredning

Under Slots- og Kulturstyrelsens gennemgang af alle landets fredede bygninger blev møllen i 2016 fundet fortsat fredningsværdig. I denne vurdering fremhævedes bl.a. den meget synlige placering ved det lille moleanlæg i øhavet med de mange lave øer, møllens egenskab som landbrugshistorisk funktionsbygning, dens arkitektoniske værdi, dens vinger og det bevarede mølleinventar, der beretter om vindteknologiens tidlige historie og afhængigheden af vejrliget i den lokale før-industrielle produktion.

Yderligere nævnes undermøllens synlige kampestens konstruktion med adgange til tidligere indtransport af sække, til motorhus og til magasinbygning. 

Strynø Mølle

Strynø Mølle er opført i 1832 og var i drift indtil 1967. Strynø Mølle er en kornvindmølle af typen ottekantet bakkehollænder. Den ligger på den 6 km2 store Strynø i det sydfynske øhav ca. 8 km sydvest for Rudkøbing. Møllen er i dag fredet og ejes af 4. og 5. generation efter møllebyggeren.