Strynø Mølle

Strynø Mølle er opført i 1832 og var i drift indtil 1967. Strynø Mølle er en kornvindmølle af typen ottekantet bakkehollænder. Den ligger på den 6 km2 store Strynø i det sydfynske øhav ca. 8 km sydvest for Rudkøbing. Møllen er i dag fredet og ejes af 4. og 5. generation efter møllebyggeren.