Renoveringen er i fuld gang

Der er så meget, der bliver pakket ind her til december, vi tog lidt forskud på løjerne og fik pakket Møllen ind i september.

Tømrerne er godt i gang med udskiftning af det træværk der trænger. Første melding var at det meste er i den stand, som der blev forventet. Vi afventer dog svar på prøver af råd/svamp i et par af de 8 mølle-ben, det kan godt komme til at koste lidt 😊.

Fortsættelse følger 😊   

Gennemgribende udvending restaurering af den fredede mølle

Strynø Mølle har længe trængt til en kærlig hånd. Med støtte fra foreningen Realdania kan et større vedligeholdelsesprojekt nu gå i gang.

– Vi glæder os over, at Strynø Mølle også for eftertiden kan være lokalt vartegn og kulturhistorisk mødested i øhavet. Et løft af den gamle bygning vil gøre det lettere at formidle møllens stolte historie til de kommende generationer. I første omgang sættes stilladser op, så vi kan demontere de dele af møllen, der trænger til udskiftning og reparation, siger medejer Jette Buchhave i en pressemeddelelse.

Møllen ejes i dag af 4. og 5. generation efter olde/tipoldefar Mads Jørgensen, som byggede Strynø Mølle i 1832.

I den nænsomme restaureringsproces vil håndværkerne videreføre møllen i samme stil, som den er fredet. Desuden vil der være fokus på traditionelle håndværksmetoder, også i forbindelse med restaureringen af de vinduesrammer, der kan genbruges.

– I Realdania vil vi gerne styrke interessen for bygningskultur og godt håndværk. Strynø Mølle er en lokal kulturhistorisk attraktion, som samtidig kan gøre os klogere på bæredygtig bygningskultur med fokus på gode materialer og lang holdbarhed, siger Eske Møller, der er arkitekt og projektleder i Realdania i pressemeddelelsen.

Strynø Mølle fungerede som kornmølle for småøerne i den sydøstlige del af Det Sydfynske Øhav indtil 1962. Møllen er i dag fredet og vedligeholdes af 5. generation af den gamle møllebyggers familie. Møllen er åben for publikum på udvalgte dage – men vil være lukket i de kommende måneder på grund af vedligeholdelsesarbejdet på møllen.

Restaureringen af den gamle mølle er desuden støttet af Slots- og Kulturstyrelsen samt Augustinusfonden og ikke mindst Rasmus Jacobsen Legat, Strynø.

Strynø Mølle bevarede sin fredning

Under Slots- og Kulturstyrelsens gennemgang af alle landets fredede bygninger blev møllen i 2016 fundet fortsat fredningsværdig. I denne vurdering fremhævedes bl.a. den meget synlige placering ved det lille moleanlæg i øhavet med de mange lave øer, møllens egenskab som landbrugshistorisk funktionsbygning, dens arkitektoniske værdi, dens vinger og det bevarede mølleinventar, der beretter om vindteknologiens tidlige historie og afhængigheden af vejrliget i den lokale før-industrielle produktion.

Yderligere nævnes undermøllens synlige kampestens konstruktion med adgange til tidligere indtransport af sække, til motorhus og til magasinbygning. 

Strynø Mølle

Strynø Mølle er opført i 1832 og var i drift indtil 1967. Strynø Mølle er en kornvindmølle af typen ottekantet bakkehollænder. Den ligger på den 6 km2 store Strynø i det sydfynske øhav ca. 8 km sydvest for Rudkøbing. Møllen er i dag fredet og ejes af 4. og 5. generation efter møllebyggeren.