Strynø Mølle bevarede sin fredning

Under Slots- og Kulturstyrelsens gennemgang af alle landets fredede bygninger blev møllen i 2016 fundet fortsat fredningsværdig. I denne vurdering fremhævedes bl.a. den meget synlige placering ved det lille moleanlæg i øhavet med de mange lave øer, møllens egenskab som landbrugshistorisk funktionsbygning, dens arkitektoniske værdi, dens vinger og det bevarede mølleinventar, der beretter om vindteknologiens tidlige historie og afhængigheden af vejrliget i den lokale før-industrielle produktion.

Yderligere nævnes undermøllens synlige kampestens konstruktion med adgange til tidligere indtransport af sække, til motorhus og til magasinbygning. 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *